خرید و فروش بشکه های ضایعاتی

فروش بشکه ضایعاتی

فروش بشکه فلزی 220 لیتری با درب فلزی

فروش 220 لیتری فلزی

احتراما به استحضار می رساند تعداد 1500 عدد بشکه فلزی 220 لیتری سالم و قابل استفاده با درب فلزی که 700 عدد از آن در اصفهان و بقیه آن در سیرجان موجود می باشد.

همچنین این شرکت توانایی تامین ماهیانه بیش از 5000 عدد بشکه فلزی در سیرجان را دارد.

لذا خواهشمند است خریداران درخواست و قیمت پیشنهادی خود را ارسال نمایند

20 Aug 2017