خرید و فروش میلگرد و تیرآهن ضایعاتی

فروش 60 هزار تن میلگرد در بندرعباس

آنالیز بار 60 هزار تن میلگرد
24هزار تن میلگرد 8
36 هزار تن سبد کامل اندازه A3 ریزش 7% داخل کاور از 14 تا 24 -جنس ورودی 2007 ساخت اکراین
شرایط اولیه فروشنده :
1-قیمت پایه بار بدون احتساب کارمزد کارگزاری 1000 تومان معادل ده هزار ریال میباشد
2-انعقاد قرارداد اصلی بعد از امضا قرارداد کارگزاری در اصفهان
3-رویت اسناد و مدارک هنگام عقد قرارداد اصلی در اصفهان
4-بار در بندر عباس بوده وهزینه بارگیری و جابجایی  بعهده خریدار است
5-ارایه فونت مالی 20میلیاردی هنگام عقد قرارداد اصلی
هزینه بازدید بار به عهده فروشنده است.کلیه توافقات مالی فی مابین خریدار و فروشنده توافقی بوده و هرگونه تعدیل قیمت وشرایط ونفع وزیان باعث هیچگونه ادعا ویا مسیولیتی از جانب کارگزار نخواهد گشت
هرینه کارگزاری هرکیلو 50 تومان میباشد.
20 Aug 2017